LGU Kalibo BIDA Brain Tips

Normal lang makaramdam ng pagod, lungkot, takot, pagkabahala at pagkabalisa ngayong panahon ng pandemya. Pero hindi ka nag-iisa BIDA, humingi ng suporta mula sa mga taong pinagkakatiwalaan o kaya sa isang mental health professional! Sundin ang aming mga brain break tips at basahin ang aming Brain Break poster dito: May kasangga ka BIDA! Together, we continue reading : LGU Kalibo BIDA Brain Tips